Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Woordkunst Drama

5de jaar, 6de jaar (KSO)

Je houdt van theater maken, theater spelen, teksten schrijven, teksten brengen, zingen, musiceren en dansen? Dan ben je op je plaats bij de afdeling Woordkunst-Drama.

Woordkunst Drama op de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt

Woordkunst Drama

Je bent erg geïnteresseerd in verbale en lichaamstaal, zang en expressie. Naast de gebruikelijke algemene vakken vormen in de tweede graad de taal en de cultuurvakken een belangrijk onderdeel van de opleiding. De kunstvakken vormen een inleiding op de podiumkunsten. Je gaat aan de slag met je stem in verbale vorming (dictie) en zang. Drama vormt de basis voor het ontwikkelen van je spelkwaliteiten. In hedendaagse dans train je je lichaam op artistieke wijze. In de derde graad vind je een ruim aanbod aan talen en cultuurvakken terug, waarin je kennis maakt met muzikale en letterkundige stromingen. De vakken toneel en voordracht bevatten stemvorming en presentatie, uitspraak- en spreekvaardigheid. Via dramatechnieken krijg je inzicht in toneelspel en in aanverwante podiumkunsten. In het vak hedendaagse dans wordt je gevoel voor beweging en ritme bijgestuurd.

Voor wie?

Is toneel spelen, dansen, zingen en je verbaal uitdrukken een kolfje naar je hand? Dan is de studierichting Woordkunst-drama jouw richting.

Wat na WKD?

Deze vorming in de 2de graad biedt de juiste basis voor  Woordkunst-drama in de 3de graad. Veel leerlingen vinden hun weg in mensgerichte opleidingen: bachelor lager- of kleuteronderwijs, logopedie, muziektherapeut, ... Andere mogelijkheden zijn de podiumkunsten in de opleiding muziek en dramatische kunst (kleinkunst, toneel, woordkunst, conservatorium).

Audities / geschiktheidsproeven

Voor deze studierichting gelden er toelatingsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je via deze link

Lessentabel Woordkunst Drama

5de jaar 6de jaar
ALGEMENE VAKKEN
- Levensbeschouwing 2 2
- Aardrijkskunde 1 1
- Geschiedenis 2 2
- Lichamelijke Opvoeding 2 2
- Nederlands 4 4
- Frans 3 3
- Engels 2 2
- Duits 2 2
- Wiskunde 2 2
KUNSTVAKKEN
- Kunstgeschiedenis 2 2
- Audiovisuele Vorming 2 2
- Hedendaagse dans 2 2
- Algemene Muziekleer 1 1
- Zang 0,5 0,5
- Creatief Musiceren 0,5 0,5
- Koorzang 1 1
- Toneel: Theateresthetica 1 1
- Toneel 3 3
- Voordracht en Welsprekendheid 2 2
TOTAAL 35 35

5 Woordkunst Drama The seed