Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

< Over PIKOH | Onderwijsvisie

Onderwijsvisie

Kunstonderwijs streeft ernaar om in een open en creatieve geest iedere leerling vanuit zijn/ haar eigenheid te laten uitgroeien tot een ruimdenkende en kritische persoonlijkheid.

Onze kunsthumaniora wil dit bereiken via alle vormen van kunst, zowel de beeldende, de architecturale als de podiumkunsten met een individu-gerichte pedagogiek.

We willen onze leerlingen vormen en opleiden tot zelfstandig-kritisch denkende en handelende mensen met een ethisch, esthetisch en sociaal besef. We streven er ook naar om onze leerlingen creativiteit, flexibiliteit en cognitieve emotionele intelligentie bij te brengen.

Onze school werkt als een mozaïek: een veelvoud aan kleurrijke initiatieven, telkens anders van vorm, grootte en aard. Maar al die stukjes samen vormen een uniek en sterk pedagogisch geheel. Er worden initiatieven genomen, uitstappen, projecten georganiseerd door verschillende vakgroepen en werkgroepen: leerlingenraad, ouderraad, MOS, Schoolklimaat, VOS, studiereizen, Chrysostomos,...

We streven naar een congruentie op alle vlakken: alles is doorleefd, op alle vlakken houden we rekening met de eigenheid van de leerlingen en van de leerkrachten. Sleutelwoorden zijn: preventief, alternatief en creatief. We kiezen bewust voor een preventieve in plaats van een sanctionerende aanpak; we werken eerder ontradend dan bestraffend. We preken niet, maar organiseren en tonen alternatieven. Wij willen in onze kunsthumaniora jonge mensen begeleiden in hun groei, hun denken en voelen scholen.

Participatie en welbevinden dragen wij hoog in het vaandel. Alle actoren worden betrokken: niet enkel de leerkrachten, maar ook de leerlingen, de ouders, oud-leerlingen en externen zoals docenten uit de hogescholen.

De contacten met het hoger onderwijs en oud-leerlingen worden steevast onderhouden. Op die manier willen we de vinger aan de pols houden en de overgang naar het hoger onderwijs optimaliseren.