Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Veelgestelde vragen

Wat kan mijn zoon/dochter studeren na de Kunsthumaniora?
De meeste van onze leerlingen studeren verder na de kunsthumaniora. Je krijgt een volwaardig diploma secundair onderwijs. Hierdoor kan je in principe alle opleidingen aanvatten, al is enig realisme wel belangrijk bij het maken van de studiekeuze. Verder studeren kan zowel in het hoger kunstonderwijs als daarbuiten. Ruim 70 % van onze oud-leerlingen slaagt in het hoger onderwijs.

Heeft mijn zoon/dochter enige voorkennis nodig om te starten op de Kunsthumaniora?
Nee, ook zonder artistieke voorkennis ben je welkom op onze school. Enig artistiek talent, samen met de nodige motivatie is noodzakelijk.

Kan mijn zoon/dochter overstappen wanneer een studierichting hem/haar niet ligt?
Ja, dit is mogelijk. We raden echter aan dat je bij aanvang van het schooljaar een goed doordachte keuze maakt. Dit bespaart je de moeite om je bij te werken in je nieuwe studierichting. Voor je wil overstappen naar een andere studierichting bespreek dit best eerst met je klastitularis, je leraren kunstvakken van de bestaande studierichting en van de studierichting waar je naartoe wil.

Is het mogelijk om op internaat te blijven?
Ja, dit is mogelijk. Er zijn twee internaten, de plaatsen zijn echter beperkt. Snel zijn is de boodschap.

Moet ik materiaal aankopen op voorhand?
Nee, de leerkrachten informeren je in het begin van het schooljaar. Doe hiervoor geen overhaaste aankopen. De school biedt de mogelijkheid om gezamenlijk aankopen te doen waardoor de prijs gevoelig daalt.

Kan mijn zoon/dochter een warme maaltijd gebruiken op school?
Nee, op 200 m van onze school ligt het restaurant van de Provinciale Hogeschool Limburg. Hier kan je als leerling terecht (uitgezonderd onze 1e, 2e en 3e jaars, zij blijven verplicht op school).

Is mijn zoon/dochter verplicht om tijdens de middagpauze op school te blijven?
De 1e, 2e en 3e jaars blijven verplicht op school. De ander leerlingen kiezen bij de inschrijving of ze buiten de school gaan of op school blijven.

Wat als mijn zoon/dochter een leerstoornis heeft? Dyslexie, dyscalculie, ASS,….? Hoe houden jullie hier rekening mee?
We hebben een beleid rond leerstoornissen op school en bieden ondersteunende maatregelen. Ongeveer 35% van de leerlingen in het kunst secundair onderwijs heeft één of meerdere leerstoornissen. We willen hun schoolloopbaan zeker faciliteren.

Wat als mijn zoon/dochter in de knoop zit (bv. naar studieresultaten of persoonlijke problemen,...)?
Als leerling kan je terecht bij één van onze leerling-coördinatoren of bij iemand van het CLB. Je klastitularis staat ook altijd voor je klaar. Hij is best het eerste aanspreekpunt.

Wanneer hoor mijn zoon/dochter thuis op de kunsthumaniora?
Je zal je goed thuis voelen als je jezelf herkent in het profiel van de kunstschoolleerling. Dit profiel werd uitgewerkt door de leerlingenraad:

Ik interesseer me voor allerhande kunstvormen.
Ik sta open voor contacten met andere culturen.
Ik ben verdraagzaam t.o.v. iedere ideologie die niet de mijne is.
Ik heb respect voor de natuur en iedere medemens.
Ik respecteer het werk en het bezit van anderen.
Ik streef naar loyaliteit in de omgang met leraren. Een houding van geven en nemen.
Ik respecteer de vrijheden van deze school en misbruik ze niet.
Ik erken dat het gebruik van geweld in relaties van mens tot mens een uiting is van zwakte.
Ik zweer dit soort van geweld af.
Ik wil bijdragen aan een open sfeer van rust, waardering en positieve gedrevenheid noodzakelijk om creativiteit te laten groeien.
Ik ben bereid uit het kunstonderwijs te stappen als dit profiel niet het mijne is.

Waar kan mijn zoon/dochter zijn/haar schoolmateriaal laten?
In de school zijn lockers waar de leerlingen hun materiaal en boeken kunnen opbergen. Het is wel belangrijk dat ze de boeken 's morgens, voor de start van de lessen uit hun locker halen die ze die dag nodig hebben.

Hoe moet mijn zoon/dochter zijn/haar boekentas maken?
In de school zijn lockers waar de leerlingen de boeken of het praktijkmateriaal die ze die dag niet nodig hebben kunnen in opbergen. De leerlingen moeten wel de boeken of materialen die ze nodig hebben om huistaken te maken meenemen naar huis. We hebben voormiddag en namiddag een korte pauze. Een gezonde snack meebrengen is dan aangewezen. 's Middags is een lunchpakket nodig. Tijdens de wintermaanden is er goedkoop verse soep te verkrijgen.

Wat zijn de benodigdheden voor mijn zoon/dochter?
We voorzien een materiaallijst en boekenlijsten. De leerlingen krijgen deze info tijdens de eerste schooldag mee.

Heb ik medezeggenschap op school?
Ja, als leerling kan je in de leerlingenraad zetelen. De voorzitter van de leerlingenraad zit in de schoolraad. Er zijn al heel wat realisaties met betrekking tot het beleid op onze school. Ja, als ouder kan je instappen in de ouderraad. Deze vergadert ongeveer om de 2 maanden.

Wat als ik met een probleem zit?
We hebben een open schoolcultuur. Je kan altijd terecht bij je klastitularis of één van onze leerling-coördinatoren.

Vanaf wanneer is er opvang op school?
Er is opvang vanaf 08h.00 's morgens in de studiezaal.

Is er avondstudie?
We voorzien avondstudie voor de eerste graad vanaf 15h.30 tot 16h.30. Voor de hogere graden eindigt de lesdag om 16h.30.

Is er studiebegeleiding? Ik kan mijn zoon/dochter niet altijd helpen met de leerstof. Is er bijles?
Er is zeker studiebegeleiding. We voorzien telkens 1 keer per week studietraining en studieplanning voor leerlingen tijdens de middagpauze. Nodige bijlessen kunnen door vakleerkrachten op eigen initiatief ingericht worden tijdens de middagpauze.

Hebben de leerlingen een aparte speelplaats?
We voorzien geen aparte speelplaats. Er is een afgebakend schoolterrein. We zorgen voor goede afspraken, dit maakt goede vrienden. Er wordt speelmateriaal voorzien. Leerlingen hebben inspraak in wat ze nodig hebben.

Heeft mijn zoon/dochter tijdens de middagpauze genoeg tijd om te eten?
De middagpauze start om 12h. en duurt 50 min. Tot 12h20 zijn de leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar verplicht om in de refter te eten. Hier krijgen leerlingen van de eerste graad vaste zitplaatsen toegewezen. Bij de start van het schooljaar wordt er ook een beurtrol om de tafels in de refter te poetsen meegedeeld.

Hoeveel bedraagt de schoolfactuur?
Een raming per richting wordt opgenomen in het schoolreglement. Er zijn de mogelijkheden tot een groepsaankoop voor specifieke materialen zoals camera of digitale programma's.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
Kwaliteitsvol onderwijs is voor ons erg belangrijk. In de kunstvakken proberen we een praktijkgroep van maximum 12 leerlingen samen te stellen. Zo heeft in de hogere graden elke leerling een computer ter beschikking tijdens de computerlessen. Voor theorieklassen streven we naar klassen van maximum 20 à 24 leerlingen.

Hoe kan ik communiceren met de leraren/directie?
Smartschool is het officiële communicatieplatform. Je kan er berichten sturen naar de leraren, het secretariaat en de directie. Je kan natuurlijk ook altijd de leraar en de secretariaatsmedewerkers aanspreken of telefoneren.
Er zijn vier oudercontacten, na het rapport van de herfstvakantie, net voor en net na de kerstvakantie en voor de paasvakantie. Ook tijdens de open kunstdagen heb je de mogelijkheid om de leraars aan te spreken.

Hoe zit het met de gsm of smart devices op school?
Tijdens de examens en de lessen is er een gsm en smart devices verbod. Buiten de klaslokalen is dit wel toegelaten. Belangrijk is dat jongeren leren omgaan met sociale media. Daarom kunnen deze devices ook gebruikt worden binnen de lessen op vraag van de leerkracht voor educatieve doeleinden.

Kan mijn zoon/dochter bij X in de klas zitten?
Als de leerlingen dezelfde keuzeopties hebben gekozen, is dit zeker bespreekbaar indien de klasindeling dit toelaat. Dan kunnen ze samenzitten. Hebben ze een andere keuze proberen we hier voor de eerste graad zeker rekening mee te houden. Het is voor ons erg belangrijk dat leerlingen zich goed voelen. De overstap is al groot genoeg.

Wat houdt vak Y in?
De informatie over de vakken, zowel kunst- als algemene vakken wordt uitgelegd in de folder en op de Open Kunst Dagen. Meer Informatie over onze Open Kunst Dagen vindt u op de startpagina van onze website.

Zijn er schooluitstappen? Zeeklassen ... ?
We voorzien een strandproject voor de tweedejaars. In het 3de jaar starten ze het schooljaar met een teambuildings tweedaagse in Tongerlo. Het 4de jaar heeft een Parijs-reis en de 5de jaars Barcelona na de Paasexamen. (de week voor de Paasvakantie). De 6e jaars gaan per richting op GIP-reis naar verschillende bestemmingen. Daarnaast worden er ook een aantal extra-muros activiteiten gepland. Leerlingen gaan ook samen op pad buiten de schoolmuren om kunst te beleven.

Gaat mijn zoon/dochterde weg vinden naar de bushalte?
Tijdens de eerste lesdag zal er begeleiding zijn via de veiligste route tot aan de bushalte. Daarna kan de leerling deze route zelfstandig nemen.

Mag ik (ouder) 1 september meekomen naar school?
Wij zijn een open school. Je mag meekomen en de algemene mededelingen tijdens de verzameling mee volgen tot de leerlingen naar de klas moeten. We raden aan om op voorhand duidelijk te communiceren met je kind of je al dan niet kan blijven.

Wat als mijn zoon/dochter te laat is? Word ik op de hoogte gebracht?
Leerlingen die te laat zijn, moeten zich melden op het secretariaat. Het uur van aankomst wordt genoteerd. Vanaf dan zijn ze officieel op school. Je kan ook via Smartschool de afwezigheden en te laat op school mededelingen raadplegen. Ouders krijgen automatisch een mail als hun zoon/dochter afwezig is.

Wat zijn de schoolregels/afspraken?
Je vindt alle regels en afspraken terug in het schoolreglement.

Krijgen de leerlingen geen Engels?
De leerlingen krijgen vanaf het tweede jaar twee uur Engels.

Staat je vraag er niet bij?

Recente nieuwsitems

solliciteer-bij-het-provinciaal-onderwijs

18 mei 2024

XMOS 2024 in de media

23 januari 2024