Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

2e t.e.m. 5e middelbaar bij PIKOH

  Dit heb je nodig

  Vooraleer je je inschrijft neem je best volgende dingen bij de hand:

  1. Je paspoort
  2. De officiële naam van je huidige school
  3. Je rapport (van 30 juni ‘24) van je huidige school. Indien je voor 30 juni registreert kan je dit ook later indienen.
  4. Je studiekeuze op PIKOH

  Inschrijven '24-‘25

  STAP 1

  Oriënteren

  Voordat je je inschrijft, is het verplicht om je aan te melden voor een auditie (podiumkunsten) of een oriënteringsgesprek of oriënteringsproef.

  De audities zijn proeven om te beoordelen of je voldoet aan de aanvangscriteria voor de opleiding. Na een grondige evaluatie geven de leerkrachten hun advies. In tegenstelling tot de oriënteringsproeven is dit advies bindend.

  Bij de oriënteringsproef geven enkele leerkrachten een eenduidig advies. Dit advies is richtinggevend en niet bindend.

  Let op: Niet alle studierichtingen houden oriënteringsproeven of audities. Voor welke richtingen er proeven worden afgenomen, de verschillende data en de inhoud van de proeven/audities vind je via deze link: Oriënteren 

  Alle nieuwe leerlingen, evenals leerlingen die van het 2e jaar ART naar het 3e jaar gaan of van het 4e naar het 5e jaar, moeten de voorgeschreven proef voor de gewenste richting afleggen. Leerlingen die binnen hun leerjaar van richting veranderen, moeten ook het gesprek/proef verplicht afleggen.

   

  STAP 2

  Online registratie

  Enkel registratie, geen definitieve inschrijving.

  Hierbij registreer je je studiekeuze en je gegevens als eerste stap van je inschrijving. Met de onderstaande knoppen kan je je registratie starten.

  1e graad - 2e middelbaar

  2e graad - 3e middelbaar

  2e graad - 4e middelbaar

  3e graad - 5e middelbaar

  3e graad - 6e middelbaar

  STAP 3

  Definitief inschrijven

  Nadat je de registratie hebt voltooid ontvang je een bericht waarin de toelatingsvoorwaarden worden toegelicht en de richtlijnen over de nog in te leveren documenten.

  De school zal je ook contacteren om de inschrijving al of niet te bevestigen.

  Bekijk het schoolreglement

  Download het pedagogisch project

   

  Mail de ondertekende documenten terug naar kunsthumaniora@limburg.be