Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

< Over PIKOH | schoolreglement

Schoolreglement

Welkom in onze school, een school voor jou

Beste ouders

Dag nieuwe leerling

Samen met het  hele team willen wij er een fijn schooljaar van maken. Dit kan als alle partijen (directie, personeel, ouders en leerlingen) samenwerken, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg.

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

In het eerste deel vind je het pedagogisch project van de school en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

In het tweede deel vind je het reglement met de afspraken en regels.

In het derde en laatste deel vind je nog heel wat nuttige informatie.

Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

 

We wensen je heel veel succes toe om er een goed schooljaar van te maken!

De directie en het personeel van de Provinciale Secundaire School Hasselt afdeling Kunst.

 

DOWNLOAD HET SCHOOLREGLEMENT