Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Inschrijven bij PIKOH

    Welkom

    Laten we je registratie starten

    Momenteel kan je niet digitaal inschrijven voor het schooljaar '21-'22

    Vanaf 1 september 2021 moet je eerst aanmelden op de school. Indien je vragen hebt over een richting of de vrije plaatsen in een afdeling, kan je best contact opnemen met het secretariaat : 011/26 72 72.

    GDPR: De Kunsthumaniora Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag. Op 30 september 2021 zullen de gegevens automatisch uit de database verwijderd worden. Je hebt altijd het recht je gegevens in te kijken, te laten aanpassen of te laten schrappen. Hiervoor neem je contact op met info@sgpsol.be.