Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Inschrijven bij PIKOH

  Welkom

  Laten we je registratie starten

  DIGITAAL INSCHRIJVEN

  Om je inschrijving op PIKOH vlot en veilig te laten verlopen kan je dit digitaal doen. Hiervoor maak je eerst een account aan via de link van de ‘online registratie’. Eens dit account is aangemaakt kan je je gegevens en studiekeuze doorgeven. Zo kunnen we je ook op de hoogte houden over de volgende stappen van je inschrijving en de documenten die je nog moet inleveren. Eens dat je inschrijving definitief is, zullen we je via deze weg ook verder informeren over je eerste schooldag, hoe je je schoolboeken en lesmateriaal kan bestellen,… kortom, je krijg zo alle informatie die je nodig hebt om een goede start te nemen.

  Meer info over de corona-maatregelen vind je via de onderstaande link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen

  Inschrijven

  STAP 1

  Dit heb je nodig

  Vooraleer je je inschrijft neem je best volgende dingen bij de hand:

  1. Je paspoort
  2. De officiële naam van je huidige school
  3. Je rapport (van 30 juni) van je huidige school. Indien je voor 30 juni registreert kan je dit ook later indienen.
  4. Je studiekeuze op PIKOH

  STAP 2

  Online registratie

  Enkel registratie, geen definitieve inschrijving.

  Hierbij registreer je je studiekeuze en je gegevens als eerste stap van je inschrijving. Met de onderstaande knoppen kan je je registratie starten.

  Inschrijven voor het 2e tot en 5e middelbaar kan vanaf 19 april 2021.   

   

  Inschrijven 1ste graad (1ste & 2e middelbaar)

  Inschrijven 2ste graad - 3e middelbaar

  Inschrijven 2ste graad - 4e middelbaar

  Inschrijven 3ste graad - 5e middelbaar

   

  STAP 3 

  Definitief inschrijven

  Nadat je de registratie hebt voltooid ontvang je een bericht waarin de toelatingsvoorwaarden worden toegelicht en de richtlijnen over de nog in te leveren documenten.

  De school zal je ook contacteren om de inschrijving al of niet te bevestigen.

   

   

  Bekijk het schoolreglement

  Download het pedagogisch project

   

  Mail de ondertekende documenten terug naar kunsthumaniora@limburg.be

  Oriënteringsproef/Oriënteringsgesprek

  Voor de studierichtingen 4, 5 & 6 Audiovisuele Vorming, 5 & 6 Artistieke Opleiding, 5 & 6 Toegepaste Beeldende Kunst en 5 & 6 Vrije Beeldende Kunst organiseert PIKOH oriënteringsproeven/gesprekken.

  De oriënteringsproeven/gesprekken zijn er gekomen nadat we opmerkten dat leerlingen doorheen het jaar vaak van studierichting veranderden. Zo zijn we zeker dat je de juiste studiekeuze maakt en vermijden we dat je achterstand oploopt.

  Bij de oriënteringsproef brengen enkele leerkrachten een éénsluidend advies naar voor. Dit advies is richtinggevend en niet bindend.

  Voor de studierichtingen 3 Beeldende en Audiovisuele Vormgeving, 3 Beeldende en Audiovisuele Kunsten, 3 & 4 Creatie en Mode zijn er een oriënteringsgesprek. Ook hier willen we samen met de leerling in gesprek gaan om de juiste studiekeuze te maken. Dit oriënteringsgesprek is richtinggevend en niet bindend. 

  Data deadline voor de oriënteringsproeven en oriënteringsgesprekken. 

  tot 26 juni 2021, PIKOH

  tot 18  augustus 2021, PIKOH

  Gelieve voor de gewenste studierichting via de onderstaande linken in te schrijven.

   

  2de graad:

  3e jaar Beeldende en Audiovisuele Vorming

  → download richtlijnen PDF - optie Beeld

  → download richtlijnen PDF - optie AVV

   

  registratie oriënteringsgesprek optie Beeld 

  registratie oriënteringsgesprek optie AVV 

   

  3e jaar Beeldende en Audiovisuele Kunsten

  → download richtlijnen PDF - optie Beeld

  → download richtlijnen PDF - optie foto en film

   

  registratie oriënteringsgesprek 3e optie Beeld

  registratie oriënteringsgesprek 3e optie foto en film

   

  3e en 4e jaar Creatie en Mode

   download richtlijnen PDF

  registratie oriënteringsgesprek 3e en 4e jaar Creatie en Mode 

   

  4e jaar Audiovisuele Vorming

   download richtlijnen PDF

  registratie oriënteringsgesprek 4e jaar Audiovisuele Vorming

   

  3de graad:

  5e jaar Artistieke Opleiding

  → download richtlijnen PDF

  registratie oriënteringsproef 5e jaar Artistieke Opleiding

   

  5e jaar Audiovisuele Vorming

   download richtlijnen PDF

  registratie oriënteringsproef 5e jaar Audiovisuele Vorming

   

  5e jaar Toegepaste Beeldende Kunst

   download richtlijnen PDF

  registratie oriënteringsproef 5e jaar Toegepaste Beeldende Kunsten

   

  5e jaar Vrije Beeldende Kunst

   download richtlijnen PDF

  registratie oriënteringsproef 5e jaar Vrije Beeldende Kunsten

  Audities / geschiktheidsproeven

  Voor de studierichtingen Dans, Muziek en Woordkunst Drama organiseert PIKOH audities of ook wel geschiktheidsproeven genoemd.

  De geschiktheidsproeven zijn proeven om te kijken of je voldoet aan de begincriteria om de opleiding aan te vangen.

  Na een grondige evaluatie brengen de leerkrachten hun advies naar buiten. In tegenstelling tot de oriënteringsproeven is dit advies bindend.

   

   

   

  Data deadline indienen van de audities:

  tot 26 juni 2021, PIKOH

   tot 18 augustus 2021, PIKOH

  Eventuele herkansing 27 augustus 2021, PIKOH.

  Gelieve voor de gewenste studierichting via de onderstaande linken in te schrijven.

  2de graad:

  3e en 4e jaar Dans

  → download richtlijnen PDF

  registratie auditie 3e en 4e jaar Dans

   

  3e en 4e jaar Muziek

  → download richtlijnen PDF

  registratie auditie 3e en 4e jaar Muziek

   

  3e en 4e  jaar Woordkunst Drama

  → download richtlijnen PDF 3e jaar Woordkunst Drama

   download richtlijnen PDF 4e jaar Woordkunst Drama

  tekstanalyse_invuldocument

  registratie auditie 3e en 4e jaar Woordkunst Drama

   

  3de graad:

  5e jaar Dans

  → download richtlijnen PDF

  registratie auditie 5e jaar Dans

   

  5e jaar Muziek

  → download richtlijnen PDF

  registratie auditie 5e jaar Muziek

   

  5e jaar Woordkunst Drama

   download richtlijnen PDF

  tekstanalyse_invuldocument

  registratie auditie 5e jaar Woordkunst Drama

  GDPR: De Kunsthumaniora Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag. Op 30 september 2021 zullen de gegevens automatisch uit de database verwijderd worden. Je hebt altijd het recht je gegevens in te kijken, te laten aanpassen of te laten schrappen. Hiervoor neem je contact op met info@sgpsol.be.