Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Inschrijven bij PIKOH

  Welkom

  Laten we je registratie starten

  Momenteel kan je enkel digitaal inschrijven op een wachtlijst voor het schooljaar '21-'22

  Indien je vragen hebt over een richting of de vrije plaatsen in een afdeling, kan je best contact opnemen met het secretariaat : 011/26 72 72.

  De inschrijvingen voor het eerste middelbaar schooljaar '22 - '23 kunnen pas vanaf 7 maart 2022.

  Vanaf 19 april zal de digitale inschrijvingsmodule openstaan voor het 2e t.e.m. het 6e middelbaar voor het schooljaar '22-'23

  Inschrijven '21-'22

  STAP 1

  Dit heb je nodig

  Vooraleer je je inschrijft neem je best volgende dingen bij de hand:

  1. Je paspoort
  2. De officiële naam van je huidige school
  3. Je rapport (van 30 juni) van je huidige school. Indien je voor 30 juni registreert kan je dit ook later indienen.
  4. Je studiekeuze op PIKOH

  STAP 2

  Online registratie op de wachtlijst

  Enkel registratie, geen definitieve inschrijving.

  Hierbij registreer je je studiekeuze en je gegevens als eerste stap van je inschrijving. Met de onderstaande knoppen kan je je registratie starten.

  Inschrijven voor het schooljaar '22-'23 in het 2e tot en 5e middelbaar kan vanaf 19 april 2021.   

   

  Inschrijven 2ste graad - 3e middelbaar

  Inschrijven 2ste graad - 4e middelbaar

  Inschrijven 3ste graad - 5e middelbaar

  Inschrijven 3ste graad - 6e middelbaar

  STAP 3 

  Definitief inschrijven

  Nadat je de registratie hebt voltooid ontvang je een bericht waarin de toelatingsvoorwaarden worden toegelicht en de richtlijnen over de nog in te leveren documenten.

  De school zal je ook contacteren om de inschrijving al of niet te bevestigen.

   

   

  Bekijk het schoolreglement

  Download het pedagogisch project

   

  Mail de ondertekende documenten terug naar kunsthumaniora@limburg.be

  GDPR: De Kunsthumaniora Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag. Op 30 september 2021 zullen de gegevens automatisch uit de database verwijderd worden. Je hebt altijd het recht je gegevens in te kijken, te laten aanpassen of te laten schrappen. Hiervoor neem je contact op met info@sgpsol.be.