Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

CREATIEF DIGITAAL

De afgelopen jaren neemt de vraag om digitaal te kunnen werken in alle lessen toe. Zowel de onderwijshervorming als ons gemotiveerde leerkrachtenkorps willen met nieuwe leermiddelen aan de slag gaan. Daarnaast hebben onze leerlingen thuis nood aan een performant toestel en krijgen we vaak vragen om advies van ouders. Om gelijke onderwijskansen te garanderen zou elke leerling gebruik moeten kunnen maken van eenzelfde toestel.

We hebben er als school voor gekozen om deze pedagogische knelpunten strategisch aan te pakken. We houden hierbij rekening met het zesjarig traject dat een leerling binnen onze school doorloopt.