Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Beeldende en Audiovisuele Vorming optie Audiovisuele Vorming

3de jaar (KSO)

Je wil je graag leren uitdrukken op een creatieve en audiovisuele manier en je schrikt daarbij niet terug van een sterk aanbod van wiskunde, wetenschappen, talen en kunsttheorie. De ontwikkeling van een filmische en fotografische beeldtaal staat centraal binnenBAuV- AVV. Je hebt een uitgesproken belangstelling voor beeldcultuur en de taal van de hedendaagse multimedia. Je leert gebruik te maken van analoge en digitale fotografie, audio en film. Naast de brede waaier aan theorievakken bestaat het praktijkgedeelte uit inhoudelijke en technische aspecten binnen de vakken: foto-, filmtechnologie, fotografie, film en beeldende vorming. Je leert werken met professioneel opnamemateriaal voor foto en film. Ook de bewerking van beelden met beeldverwerkingssoftware staat centraal.

In de tweede graad vertrekken we vanuit de basis van het audiovisueel vakgebied. Aan de hand van praktische en theoretische opdrachten ontwikkel je een kritische kijk op de media via zowel bestaande als eigen producties. We bouwen zo verder in de derde graad aan een uitbreiding op beeldinhoud, beeldtechnieken en concepten binnen het audiovisuele landschap. Leerlingen leren hun eigen werk in vraag te stellen en te reflecteren over hun eigen creatief leerproces. Ze ontwikkelen een creatieve en ruimdenkende persoonlijkheid door een individu-gerichte aanpak. Een van onze belangrijkste doelen is het creëren van een open en creatieve geest vanuit de eigenheid van de leerling.

 

Voor wie?

Je kiest voor een brede theoretische en artistieke vorming en daarbij schrik je niet terug van een sterk aanbod aan wetenschappen, wiskunde, talen en kunsttheorie. Je ontwikkeling in algemene kennis, filmische en fotografische beeldtaal staat centraal in deze studierichting.

 

Wat na de tweede graad BAuV-AVV?

Deze richting met een sterk aanbod aan wetenschappen, wiskunde, talen en artistieke vakken is een uitstekende voorbereiding voor de beeldende en audiovisuele vormingsrichtingen van de 3e graad met als doel nadien hogere studies succesvol aan te kunnen vatten.

Lessentabel BAuV

3de jaar optie Audiovisuele
Algemene vakken
- Levensbeschouwing 2
- Lichamelijke Opvoeding 2
- Nederlands 4
- Frans 3
- Engels 2
- Geschiedenis 1
- Aardrijkskunde 1
- Wiskunde 4
- Natuurwetenschappen (Fysica, Chemie, Biologie) 2
Kunstvakken
- Kunstgeschiedenis 2
- Foto 4
- Fototheorie 1
- Film 3
- Filmtheorie 1
- (Vrije) Beeldende Vorming 2
totaal 34

Audiovisuele vorming / foto- en filmmateriaal infobundel