Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

< Back

FAQ Vlaams aanmeldsysteem

Let op, een aanmelding is geen inschrijving!

 

- Hoe moet ik aanmelden?

Iedere school die het aanmeldsysteem gebruikt heeft op zijn website een rechtstreeks link (knop) naar het ouderportaal van het Vlaams aanmeldsysteem. 

 

- Wat als ik geen computer of internet heb? 

Ga langs bij: 

 • de provinciale bibliotheek van Hasselt;
 • de dienst  Flankerend Onderwijsbeleid van de stad Hasselt (na afspraak);
 • een school van voorkeur (na afspraak).

 

- Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het aanmelden? 

Dienst Flankerend Onderwijsbeleid, onderwijs@hasselt.be, 011 23 90 62 (tijdens de kantooruren).

 

- Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden? 

 • De Veranda (Keerpunt Freinetschool): voor leerjaar 1A
 • De Provinciale Kunsthumaniora: voor leerjaar 1A
 • GO! Next sportschool: voor leerjaar 1B
 • GO! Next Level X: voor leerjaar 1A en 1B

Het aanmelden geldt enkel voor de bovenstaande scholen en de daarbij horende vermelde leerjaren 1A en/of 1B. Voor de hogere jaren (2de tot en met 6 de middelbaar) van bovenstaande scholen dien je niet aan te melden en kan je rechtstreeks inschrijven bij de school, indien er vrije plaatsen zijn. 

 

- Moet ik mijn kind aanmelden? 

Als u uw kind niet digitaal aanmeldt, kunt u het pas vanaf 16 mei 2023 inschrijven voor schooljaar 2023-2024. Op dat moment bestaat de kans dat er niet in alle scholen nog vrije plaatsen zijn.

 

-Voor hoeveel scholen meld ik mijn kind best aan? 

Je kan je voor meerdere scholen aanmelden, dus meld je aan voor de scholen die jouw voorkeur hebben. Als u maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 16 mei 2023) om in te schrijven. 

 

- Hoe orden ik de scholen die ik verkies best? 

Zet de scholen in de volgorde van uw voorkeur. Het systeem probeert uw kind altijd een plaats toe te kennen in de school van uw hoogste voorkeur. 

 • Krijgt uw kind een plaats toegewezen in een hogere school van voorkeur? Dan vervalt de aanmelding voor de onderliggende schoolkeuzes.
 • Krijgt uw kind een weigering voor een hoger geplaatste school? Dan komt uw kind op de weigeringslijst (wachtlijst) te staan van deze school tot en met 6 oktober 2023. De scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde leerlingen tot die datum te respecteren. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind er toch nog kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

- Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang? 

Neen. Het tijdstip speelt geen rol voor de rangschikking. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden en dit vanaf 27 maart 2023 om 9.00 uur tot en met 21 april 2023 om 16 uur.

 

- Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden? 

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag dan of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.

 

- Kan mijn kind toegewezen worden aan een school waarvoor ik niet aangemeld heb? 

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

- Hoeveel vrije plaatsen zijn er? 

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op https://www.naarschoolinvlaanderen.be voor de aanmeldingsperiode op  27 maart 202..

 

- Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

De leerlingen worden geordend op basis van:

 • Voorrang (kinderen met al een broer en/of zus op de school of kinderen van personeel)
 •  Schoolvoorkeur
 •  Toeval

 

- Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’?

 • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Halfbroers en halfzussen (één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Kinderen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder (vb. stiefbroers en –zussen).

Ook de broers en zussen van kinderen die zijn ingeschreven maar nog niet zijn ingestapt, hebben recht op deze voorrang.

 

- Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’? 

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere leerlingen in de secundaire school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de secundaire scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is. Een pleeg- of stiefouder die op school werkt, geeft dus geen recht op voorrang. Een ouder die in een basisschool werkt, gelegen op dezelfde campus, geeft eveneens geen recht op voorrang.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de secundaire school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

 

- Ik weet nog niet of mijn kind zal instappen in 1A of 1B. Wat doe ik? 

Vraag de extra brochure in de basisschool van uw kind of aan het CLB. 

U kan uw kind aanmelden voor zowel 1A als 1B. Als u uw kind voor beide richtingen wil aanmelden omdat u nog niet zeker bent of uw kind naar 1A of 1B zal gaan, dan meldt u uw kind aan met het eigen rijksregisternummer voor 1A en contacteert u nadien de beheerder. Een van de beheerders zal u verder helpen voor de aanmelding voor 1B. U kan immers maar 1 aanmelding zelf registreren met het rijksregisternummer van uw kind.

 

- Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat doe ik? 

Een rijksregisternummer is nodig om uw kind zelf aan te melden. Indien uw kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u de dienst Flankerend Onderwijsbeleid via onderwijs@hasselt.be of 011 23 90 62. Deze dienst bezorgt u dan een fictief rijksregisternummer waarmee u kan aanmelden. 

 

- Ik wil iets wijzigen aan mijn aanmeldingsdossier nadat ik dit indiende. Wat moet ik doen? 

Je kan als ouder het ingediende dossier wijzigen tijdens de looptijd van de aanmeldperiode, dus tot 21 april 2023 16u.

 

- Welk adres geef ik op? 

U dient uw kind aan te melden met zijn/haar domicilieadres. Op het moment van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. De afstand tot de school speelt geen rol bij de ordening.

 

- Wanneer ontvang ik het resultaat van de aanmelding? 

Ten laatste 3 mei 2023 ontvangt u het resultaat van uw aanmelding. 

 

- Welke resultaten zijn er mogelijk? 

 • Een toewijzing: op het resultaatsbericht (mail of brief) staat vermeld in welke school u uw kind kan inschrijven. Met dit bericht bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. U moet uw kind wel nog inschrijven tussen 16 mei 2023 (9 uur) en 12 juni 2023 (16 uur),  Indien u niet tijdig inschrijft in de vermelde periode, vervalt uw toewijzing voor de school! Maak dus zeker tijdig een afspraak met de school.
 • Een niet-gunstige rangschikking: dit betekent dat er voor uw kind voor die school na de aanmeldingen geen plaats is. Uw kind staat wel op de weigeringslijst (wachtlijst) van die school.

 

- Hoe lang is de plaats van mijn kind op de weigeringslijst (wachtlijst) geldig? 

Scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde leerlingen te respecteren tot en met 6 oktober 2023.

 

- Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was? 

Als u van mening bent dat er een technische of materiële fout werd gemaakt dan kan u terecht bij de ombudsdienst inschrijvingen.

Wie zetelt in de ombudsdienst inschrijvingen? Een vertegenwoordiger van de betrokken schoolbesturen, ouders, de gemeente en de LOP-voorzitter.

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht?

 • De melding van een technische fout of materiële vergissing tijdens het aanmelden.
 • Een vraag tot erkenning van jouw specifieke situatie waardoor de inschrijving van je kind enkel mogelijk is in een bepaalde school. Als de school akkoord gaat met een inschrijving, dan beslist de commissie inzake leerlingenrechten over de definitieve goedkeuring.

Hoe? Leg een klacht of vraag voor via het Lokaal Overlegplatform (LOP)  via lophasselt.basis@vlaanderen.be  of 02 553 50 24 (tijdens de kantooruren).

 

Indien u vindt dat uw weigering onterecht was, kan u zich ook wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten (binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het resultaat). Een klacht die is ingediend bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, wordt niet behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen. Wel kan een klacht eerst worden behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen en nadien bij de commissie inzake leerlingenrechten.

 

- Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school? 

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 •  uw toewijzingsbericht voor inschrijving in de school;
 •  de kids-ID of identiteitskaart van uw kind;
 • uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft).