Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

3e graad Beeldende Kunst - optie Mix

5de jaar (KSO)

Je bent een artistieke duizendpoot en wil graag kunstzinnig bezig zijn. Je wil graag kunstwerken maken, maar ook affiches, textielontwerp, fotografie en dergelijke interesseren je.

Beeldende Kunst 

optie Mix

BK-Mix richt zich op leerlingen met een zeer brede artistieke belangstelling, voor zowel toegepaste als vrije kunsten:
 - Toegepaste kunsten: alle kunstvormen waarbij het eindresultaat ook een functioneel doel heeft. 
- Vrije kunsten: een autonoom kunstwerk staat op zichzelf. 


In meerdere kunstdisciplines leer je met diverse technieken concreet gestalte te geven aan je ideeën: 
- 3D: sculptuur en installatiekunst, theater- en filmdecor, keramiek, juweelkunst, textiel, ... 
-  2D: waarnemingstekenen, schilderen, mixed media, collage, grafische druktechnieken, foto- en videokunst, digitale grafische vormgeving, illustratie, ... 


Het creatief scheppingsproces staat centraal, onder meer door projectwerking. Dit wil zeggen dat een bepaald thema wordt gebruikt als uitgangspunt doorheen de verschillende kunstvakken. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd en uitgediept, zowel inhoudelijk, technisch als artistiek. Je maakt kennis met de hedendaagse kunst en de kunstgeschiedenis en ontwikkelt een eigen beeldtaal.  
 
Voor wie?
Gaat je interesse uit naar een brede waaier aan kunstvakken met zowel vrije (autonome) en toegepaste kunstvormen, dan is de van de optie Mix iets voor jou.

Wat na 6 BK-M?
De studierichting Beeldende Kunst – optie Mix bereidt je voor op professionele en academische bachelor opleidingen in beeldende en audiovisuele kunsten aan het Hoger Kunstonderwijs.
Het algemeen vormend pakket maakt ook andere studierichtingen van het hoger onderwijs mogelijk waarin creativiteit een belangrijke rol speelt. Denk aan pedagogische en therapeutische richtingen (lerarenopleiding plastische opvoeding, project kunstvakken, …), sociaal werk: kunst- en cultuurbemiddeling, …

Lessentabel 5e jaar BK optie Mix '23 - '24

5de jaar 6de jaar
Algemene vakken
- Levensbeschouwing 2 2
- Lichamelijke Opvoeding 2 2
- Nederlands 3 3
- Engels 2 2
- Frans 2 2
- Wiskunde 3 2
- Natuurwetenschappen/STEM / 2
- Aardrijkskunde 2 /
- Geschiedenis / 2
Kunstvakken
- Media-atelier 1 /
- Kunstgeschiedenis 2 2
- BV: 3D vrij 3 3
- BV: 3D toegepast 3 3
- BV: 2D vrij 3 3
- BV: 2D toegepast 3 3
- Waarnemingstekenen 3 3
totaal 34 34