Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

3e graad Beeldende Kunst - optie Design

5de jaar (KSO)

BEELDENDE KUNST - optie Design

De leerlingen krijgen naast een algemeen vormend pakket een vakgerichte opleiding. Zij maken kennis met de industriële vormentaal en leren die toepassen bij het ontwerpen en uittekenen van producten. Zij verwerven inzicht in het ontwerpproces van een product, de technische en ergonomische eisen waaraan het moet voldoen en de materiaal- en productievoorwaarden die gelden om het te kunnen vervaardigen. Zij verwerven een behoorlijke kennis van technisch tekenen en 3D computertekenen (SOLIDWORKS).

Voor wie?

De studierichting Beeldende Kunst  optie Design is uniek in Vlaanderen! Zij richt zich tot jongeren met interesse voor het ontwerpen, uittekenen, presenteren en analyseren van industrieel vervaardigde producten.

Wat na BK-D?

Deze studierichting bereid op de eerste plaats voor op bachelor- en masteropleidingen productdesign en productontwikkeling. Daarnaast sluit ze prima aan bij artistieke studierichtingen als interieurvormgeving, architectuur, landschapsarchitectuur, kunstambachten, edelsmeedkunst, modeontwerp, ….. Ook is het een prima basis voor een niet-artistieke bachelor- of masteropleiding of is na het voltooien van deze richting een tewerkstelling als technisch (CAD) tekenaar heel goed mogelijk.

Lessentabel 3e graad BK -DESIGN '24 - '25

5de jaar 6de jaar
Algemene vakken
- Levensbeschouwing 2 2
- Lichamelijke Opvoeding 2 2
- Nederlands 3 3
- Engels 2 2
- Frans 2 2
- Wiskunde 4 4
- Natuurwetenschappen/STEM/toegepaste fysica / 2
- Aardrijkskunde 2 /
- Geschiedenis / 2
Kunstvakken
- Media-atelier 1 /
- Kunstgeschiedenis 2 2
- TBV_product design 5 5
- TBV_computer tekenen 5 5
- TBV_th 2 2
- Waarnemignstekenen_pt 2 1
totaal 34 34

Kom eens langs

Meer weten over de school of onze studierichtingen? Kom dan naar één van onze infomomenten of maak een afspraak met de school.