Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

3e graad Architecturale Vorming

5de jaar, 6de jaar (KSO)

Je wil je graag verdiepen in de architecturale meesterwerken om je eigen idee over architectuur te ontwikkelen. Wiskunde en wetenschappen vind je erg belangrijk.

Architecturale Vorming

Deze richting biedt een gedegen theoretische opleiding. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen zich praktisch door het realiseren van studiemaquettes, affiches, logo's, enz. Je ontwikkelt een eigen beeldtaal en een persoonlijke visie op de kunstwereld.

Voor wie?

Deze studierichting komt tegemoet aan leerlingen met een uitgesproken culturele belangstelling en een bijzondere interesse voor architecturale expressiemogelijkheden. In de vakken architecturale vorming en waarnemingstekenen komen volgende elementen aan bod: Je wil je ruimtelijk denken ontwikkelen. Je oefent je daarin door grafische voorstellingen, schaalmodellen, enz. te realiseren. Je werkt graag zorgvuldig, nauwkeurig, creatief en origineel. Je leert computertekenen in 2D en 3D (Vectorworks).

Wat na AV?

Deze studierichting bereidt je voor zowel op artistiek als op niet-artistiek hoger onderwijs van om het even welk niveau. Afgestudeerden komen terecht in kunstacademische beroepen zoals architect, interieurarchitect, designer, modeontwerper, vormgever, juweelontwerper, ... Universitair onderwijs: o.a. kunstgeschiedenis. Alle andere studierichtingen zijn mogelijk.

Lessentabel 5e jaar AV '23- '24

5de jaar
- Algemene vakken
LBV 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
wiskunde 6
natuurwetenschappen/STEM 3
aardrijkskunde 2
geschiedenis /
- Kunstvakken
economie - GIP /
kunstgeschiedenis 2
architecturale vorming 4
AV computertekenen 2
waarnemingstekenen 2
wetenschappelijk tekenen 1
totaal 34

Lessentabel 6e jaar AV '23 - '24

6de jaar
ALGEMENE VAKKEN
- Levensbeschouwing 2
- Lichamelijke opvoeding 2
- Nederlands 4
- Frans 3
- Engels 2
- Geschiedenis 2
- Aardrijkskunde 1
- Wiskunde 6
- Chemie /
- Fysica 2
KUNSTVAKKEN
- Kunstgeschiedenis 2
- Architecturale Vorming 4
- AV computertekenen 2
- Waarnemingstekenen 2
- Wetenschappelijk Tekenen 1
Totaal 35

Kom eens langs

Meer weten over de school of onze studierichtingen? Kom dan naar één van onze infomomenten of maak een afspraak met de school.

Architecturale Vorming op de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt