Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

2e graad Beeldende en Audiovisuele Vorming - optie Beeldende Vorming

3de jaar, 4de jaar (KSO)

Optie Beeldende Vorming

Je hebt een brede artistieke interesse met een voorliefde voor animatie en kunstvormen die grenzen tussen genres en technieken moeiteloos doorbreken. Je houdt van de integratie van foto/video/geluid in beeldende kunst. Je bent nieuwsgierig en onderzoekend van aard en een stevige brok theoretische kennis smaakt jou wel. Vanuit een beeldend perspectief combineert deze richting autonome en toegepaste kunstvormen met een sterke integratievan de vakken Videokunst en Fotografie in het vak Beeldende Vorming.

Het vak Beeldende Vorming (BV) bestaat uit twee componenten: ‘Autonoom’ en ‘Toegepast’, die elk op hun eigen manier jouw kennis over beeldaspecten (kleur, compositie, vorm, concept, …) zullen uitbreiden. Je werkt met diverse technieken, zowel twee- en driedimensionaal, analoog als digitaal en dit steeds in relatie met audiovisuele contexten. Bij BVA (BV Autonoom) staan je werken ‘op zichzelf’: ze geven een uitdrukking aan een concept/visie/gevoel, zoals bijvoorbeeld installaties, video- art, object, performance, collage, sculptuur etc. Bij BVT (BV Toegepast) hebben de eindresultaten een functie: bijvoorbeeld een affiche, reclamefilmpje (pubs), rekwisieten (props), theaterkostuum, een decor voor stopmotion, etc.

In het vak waarnemingstekenen verruim en verscherp je je blik op de wereld. Je leert op verschillende manieren hetgeen je ziet of bedenkt te vertalen naar universeel ‘leesbare’ tekeningen. Een (waarnemings-)tekening kan schetsmatig zijn of juist realistisch  gedetailleerd, functioneel of gevoelsmatig, correct of geïnterpreteerd/ geabstraheerd. Het tekenen kan autonoom zijn of in functie staan van ontwerpen, illustraties, animaties, storyboards (vb. voor de verschillende logboeken).

De vakken fotografie en video worden sterk in verbinding gezet met BV(A+T). Naast een basiskennis in fotografische/filmische beeldtaal leer je werken met professioneel opnamemateriaal en maak je kennis met beeldbewerking in Adobe Photoshop en Adobe Première. Bij fotografie zal je bijvoorbeeld werken met toegepaste productfotografie, autonome artistieke fotografie, experimentele technieken, digitaal en analoog etc.

Het vak Videokunst geeft mogelijkheden voor bijvoorbeeld stopmotionfilmpjes, performance-video’s, multimedia-installaties, animatiefilm, video-art etc.

Bij Kunstgeschiedenis leg je een wetenschappelijk onderzoekend fundament: naast theoretisch-historische kennis leer je hier beelden analyseren, kunststromingen doorgronden binnen hun tijdsgeest en linken leggen naar moderne en hedendaagse kunstuitingen. Overkoepelend ligt de logboekwerking als een stevige brug tussen de verschillende kunstvakken. In het logboek verzamel je informatie/opzoekwerk, bundel je gedachten, ingevingen en kritische bedenkingen en toon je je proces in ontwerp en uitvoering. Dit persoonlijke document is het hart van jouw artistieke groei en onderzoek.

Oriëntering

Voor deze optie organiseren we een oriënteringsgesprek. Meer info vind je HIER

 

Wat na de tweede graad BAV-BV?

Deze richting met een sterk aanbod aan wetenschappen, wiskunde, talen en artistieke vakken is een uitstekende voorbereiding voor de beeldende en audiovisuele vormingsrichtingen van de 3e graad met als doel nadien hogere studies succesvol aan te kunnen vatten.

Lessentabel 2 graad BAV optie BV

3de jaar 4de jaar
Algemene vakken
- LBV 2 2
- LO 2 2
- Nederlands 4 4
- Engels 2 2
- Frans 3 3
- Wiskunde 4 4
- Natuurwetenschappen/STEM 2 3
- Aardrijkskunde 1 1
- Geschiedenis 1 1
Kunstvakken
- Kunstgeschiedenis 2 2
- Vrije Beeldende Vorming (VBV)
autonoom 2 3
toegepast 3 /
- Waarnemingstekenen 2 3
- Foto 2 2
- Video 2 2
totaal 34 34