Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

2e graad Beeldende en Audiovisuele Kunsten - optie Beeldende Kunsten

3de jaar, 4de jaar (KSO)

BAK optie Beeldende Kunsten

Je hebt een brede artistieke interesse en je leeft je graag uit met nieuwe materialen en technieken zoals tekenen, schilderen, ontwerpen, ruimtelijk werk maken, grafische technieken, werken met klei, computertekenen, fotografie, videotoepassingen, etc. Naast een grondige algemene vorming ligt de klemtoon op het ontwikkelen van je creativiteit, je eigen beeldtaal en je waarnemingsvermogen. Je werkt aan je eigen artistieke bewustwording, waarbij je gefundeerd leert verwoorden hoe je naar kunst kijkt en waarom je zelf weloverwogen keuzes maakt. Je logboek staat hierbij centraal: hierin verzamel je informatie/opzoekwerk, bundel je gedachten, ingevingen en kritische bedenkingen en toon je je proces in ontwerp en uitvoering. Dit persoonlijke document is het hart van jouw artistieke groei en onderzoek en slaat een brug tussen de verschillende kunstvakken.

Het vak Beeldende Vorming bestaat uit 2 onderdelen: 2D en 3D, die elk door middel van diverse technieken jouw kennis over beeldcomponenten (kleur, compositie, vorm, concept, …) zullen uitbreiden. Vanuit deze invalshoeken raken we zowel autonome als toegepaste kunstvormen aan. Autonome kunstwerken staan ‘op zichzelf’: ze geven een uitdrukking aan een concept/visie/gevoel, zoals bijvoorbeeld schilderijen, etsen, objecten, collages, sculpturen etc. Toegepaste werken hebben een functie zoals bijvoorbeeld een affiche, productdesign, juweelontwerp, huisstijl ontwerpen, maquette van een theaterdecor etc.

Bij het vak Toegepaste Beeldende Vorming ontdek je de wereld van de grafische vormgeving, druktechnieken, multimedia. Zo leer je manueel en digitaal met behulp van grafische programma’s illustraties maken, foto’s bewerken of animaties ontwikkelen. Het vak TBV is ook nauw verbonden met het vak Media en Beeldcultuur waarin fotografische en film technieken worden aangeleerd in functie van verwerkingen voor het vak TBV.

In het vak waarnemingstekenen verruim en verscherp je je blik op de wereld. Je leert op verschillende manieren hetgeen je ziet of bedenkt te vertalen naar universeel ‘leesbare’ tekeningen. Een (waarnemings-)tekening kan schetsmatig zijn of juist realistisch gedetailleerd, functioneel of gevoelsmatig, correct of geïnterpreteerd/geabstraheerd.

Voor deze optie organiseren we een oriëteringsgesprek. 

Wat na de tweede graad BAK-BK?

Deze richting met een degelijke theoretische basis en een uitgebreide artistieke vorming is een uitstekende voorbereiding voor de beeldende kunstenrichtingen van de 3e graad met als doel nadien hogere studies succesvol aan te kunnen vatten. Je kan gaan voor een professionele of academische bachelor aan hogescholen zoals bijvoorbeeld schilderkunst, beeldhouwen en installatie, grafische kunsten, product design, lerarenopleiding plastische opvoeding.

Lessentabel 2e graaad BAK optie BK '24-'25

3de jaar 4de jaar
Algemene vakken
- LBV 2 2
- LO 2 2
- Nederlands 4 4
- Engels 2 2
- Frans 2 2
- Wiskunde 3 3
- Natuurwetenschappen/STEM 2 3
- Aardrijkskunde 1 1
- Geschiedenis 1 1
Kunstvakken
- Kunstgeschiedenis 2 2
- Vrije Beeldende Vorming
2D 3 3
3D 3 3
- Toegepaste Beeldende Vorming (grafisch & digitaal) 3 2
- Beeld en Media 2 2
- Waarnemingstekenen 2 2
Totaal 34 34