Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

2e graad Architecturale en Beeldende Kunsten

3de jaar, 4de jaar (KSO)

ABK

Je hebt een brede artistieke interesse die zowel uitgaat naar kunst als naar architectuur. Je werkt graag nauwkeurig en het ruimtelijk aspect spreekt je helemaal aan. Je wilt je ontwikkelen in tekenen, schilderen, ontwerpen, maquettes maken, grafische technieken etc. Je bent onderzoekend van aard en de combinatie met theorie schrikt je niet af.

Naast een algemene vorming ligt de klemtoon op het ontwikkelen van je creativiteit, je zin voor precisie en je waarnemingsvermogen. Je werkt aan je eigen artistieke bewustwording, waarbij je gefundeerd leert verwoorden hoe je naar kunst kijkt en waarom je zelf weloverwogen keuzes maakt. Je logboek staat hierbij centraal: hier verzamel je informatie/opzoekwerk, bundel je gedachten, ingevingen en kritische bedenkingen en toon je je proces in ontwerp en uitvoering. Dit persoonlijke document vormt het hart van jouw artistieke groei en onderzoek. Je leert architectuur bekijken, begrijpen en voorstellen. Je krijgt een artistieke, praktijkgerichte vorming met up-to-date materialen. Je verwerft de gepaste tekenvaardigheden, zowel voor het tekenen van plannen als het schetsmatig weergeven van perspectieven. We leren je de basis-skills van het inrichten, 3D presenteren en printen …. Dit geheel wordt zowel technisch als beeldend benaderd.

Je leert op termijn de bouwkundige en esthetische aspecten van de architectuur en de binnenhuisarchitectuur kennen.

Daar waar in de vormingsrichting ABV meer aandacht is voor het eigen ontwerp, ligt in deze richting de nadruk op de praktische en technische uitwerking van de opgaven, met veel aandacht voor de presentatietechnieken.

Het vak architecturale vorming laat je proeven van diverse technieken in zowel 2D als 3D. Je leert plannen tekenen en detailleren, je onderlegt je in het maken van maquettes en je stelt met de meest up-to-date tekenprogramma’s je model in 3D voor.

Het vak waarnemingstekenen verruimt en verscherpt je blik op de architecturale wereld. Je leert op verschillende manieren je waarneming of verbeelding te vertalen naar ‘leesbare’ tekeningen. Een (waarnemings-)tekening is het schetsmatig weergeven van de realiteit, gedetailleerd en functioneel.

Tijdens het vak Beeldende Vorming ga je je verdiepen in de plastische kunsten. De natuur en je omgeving staan hier centraal. Het stimuleren en het verruimen van je blik op de beeldend wereld. Het verbreden van je artistieke expressievormen.

 

 

Oriënteringsgesprekken/proeven

Voor deze studierichting houden we graag een verkennend gesprek, zo kunnen we beter inschatten of de gekozen studierichting ook aansluit bij de verwachting van de nieuwe leerling en zijn motivatie/talent. Meer informatie hierover vind je via deze link

 

Wat na de tweede graad ABK?

Deze richting met een degelijk aanbod aan wetenschappen, wiskunde, talen en artistieke vakken is een uitstekende voorbereiding voor de architecturale en interieur kunstenrichting alsook de beeldende kunstenrichtingen van de 3e graad met als doel nadien hogere studies succesvol aan te kunnen vatten. Deze studierichting bereidt je voor zowel op artistiek als op niet-artistiek hoger onderwijs van om. Afgestudeerden komen terecht in kunstacademische en Masterberoepen zoals assistent-architect, interieurarchitect, interieurvormgever, designer, ... alsook kleuteronderwijs, ergotherapeut, …

 

Lessentabel 2de graad ABK '24-'25

3de jaar 4de jaar
Algemene vakken
- LBV 2 2
- LO 2 2
- Nederlands 4 4
- Engels 2 2
- Frans 2 2
- Wiskunde 3 3
- Natuurwetenschappen/STEM 2 3
- Aardrijkskunde 1 1
- Geschiedenis 1 1
Kunstvakken
- Kunstgeschiedenis 2 2
- Media-atelier 1 0
- Architectuur Atelier 6
Architecturale Vorming 3
Wetenschappelijk Tekenen 1
Waarnemingstekenen 2
- Interieur Atelier 3 3
- Beeld Atelier 3 3
totaal 34 34