Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg
31 - 31
okt.-dec.
2020

Open brief aan de commissie onderwijs

PIKOH

Open brief van de kso-scholen

De directies van de kso-scholen maken zich ernstig zorgen over de eigenheid van hun studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Wij vragen aandacht voor de diverse leerlingenprofielen die in onze scholen aanwezig. Er zijn wiskundige denkers en er zijn talige talenten. Er zijn leerlingen die heel abstract denken en er zijn leerlingen die graag hoofd en handen laten samenwerken. Er zijn leerlingen die een verhaal maken en leerlingen die alles in een schema plaatsen. Er zijn leerlingen die alles in een beeld moeten samenvatten en anderen die met formules alles kunnen beschrijven. Die leerlingen zitten nu in alle onderwijsvormen en slagen er in een diploma secundair onderwijs te behalen en een hogere opleiding te volgen.

Moeten wij in de algemene vorming van het secundair, in de eindtermen, ook niet met die leerlingenprofielen rekening houden?

Directies van TSO en BSO scholen riepen al vorig jaar op om die algemene vorming nog eens grondig te bekijken en af te slanken omdat zij vrezen dat zij geen tijd genoeg zullen hebben om technisch geschoolde leerlingen af te leveren. Wij kunnen alleen maar aansluiten bij hun protest.

Deelt u onze bezorgdheid? Deel deze brief dan op uw sociale media en onderschrijf via dit formulier onze vraag aan het Vlaams Parlement om de eindtermen te herzien.

Wil je de volledige brief lezen?

Klik dan HIER

Onderteken het formulier.

Klik dan HIER