Woordkunst Drama

De contactpersoon voor WKD is Hilde Vanhove.

U kan contact opnemen via kunsthumaniora@limburg.be of via onderstaand formulier:

Lessentabel

4e ▸
3e
◂ 2e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
1
Biologie
3
wiskunde
1
Informatica
1
Leefsleutels
4e ▸
3e
◂ 2e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
5
Algemene verbale vorming
36
Totaal aantal lesuren per week:
5e ▸
4e
◂ 3e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
1
Biologie
3
wiskunde
1
Informatica
1
Leefsleutels
5e ▸
4e
◂ 3e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
5
Algemene verbale vorming
36
Totaal aantal lesuren per week:
6e ▸
5e
◂ 4e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Duits
2
wiskunde
6e ▸
5e
◂ 4e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
3
toneel
2
voordracht en welsprekendheid
35
Totaal aantal lesuren per week:
7e ▸
6e
◂ 5e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Duits
2
wiskunde
7e ▸
6e
◂ 5e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
3
toneel
2
voordracht en welsprekendheid
35
Totaal aantal lesuren per week: