Woordkunst Drama

Woordkunst Drama

Je houdt van theater maken, theater spelen, teksten schrijven, teksten brengen, zingen, musiceren en dansen? Dan ben je op je plaats bij de afdeling Woordkunst-Drama. Je bent erg geïnteresseerd in verbale en lichaamstaal, zang en expressie. Naast de gebruikelijke algemene vakken vormen in de tweede graad de taal en de cultuurvakken een belangrijk onderdeel van de opleiding. De kunstvakken vormen een inleiding op de podiumkunsten. Je gaat aan de slag met je stem in verbale vorming (dictie) en zang. Drama vormt de basis voor het ontwikkelen van je spelkwaliteiten. In hedendaagse dans train je je lichaam op artistieke wijze. In de derde graad vind je een ruim aanbod aan talen en cultuurvakken terug, waarin je kennis maakt met muzikale en letterkundige stromingen. De vakken toneel en voordracht bevatten stemvorming en presentatie, uitspraak- en spreekvaardigheid. Via dramatechnieken krijg je inzicht in toneelspel en in aanverwante podiumkunsten. In het vak hedendaagse dans wordt je gevoel voor beweging en ritme bijgestuurd.

Voor wie?

Is toneel spelen, dansen, zingen en je verbaal uitdrukken een kolfje naar je hand? Dan is de studierichting Woordkunst-drama jouw richting.

Wat na WKD?

Deze vorming in de 2de graad biedt de juiste basis voor  Woordkunst-drama in de 3de graad. Veel leerlingen vinden hun weg in mensgerichte opleidingen: bachelor lager- of kleuteronderwijs, logopedie, muziektherapeut, ... Andere mogelijkheden zijn de podiumkunsten in de opleiding muziek en dramatische kunst (kleinkunst, toneel, woordkunst, conservatorium).

Lessentabel

4e ▸
3e
◂ 2e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
1
Biologie
3
wiskunde
1
Informatica
1
Leefsleutels
4e ▸
3e
◂ 2e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
5
Algemene verbale vorming
36
Totaal aantal lesuren per week:
5e ▸
4e
◂ 3e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
1
Biologie
3
wiskunde
1
Informatica
1
Leefsleutels
5e ▸
4e
◂ 3e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
5
Algemene verbale vorming
36
Totaal aantal lesuren per week:
6e ▸
5e
◂ 4e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Duits
2
wiskunde
6e ▸
5e
◂ 4e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
3
toneel
2
voordracht en welsprekendheid
35
Totaal aantal lesuren per week:
7e ▸
6e
◂ 5e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
2
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Duits
2
wiskunde
7e ▸
6e
◂ 5e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
2
Audiovisuele vorming
2
Hedendaagse dans
0.5
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer
0.5
zang
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
3
toneel
2
voordracht en welsprekendheid
35
Totaal aantal lesuren per week: