FAQ

Wat kan ik studeren na de Kunsthumaniora?
De meeste van onze leerlingen studeren verder na de kunsthumaniora. Je krijgt een volwaardig diploma secundair onderwijs. Hierdoor kan je in principe alle opleidingen aanvatten, al is enig realisme wel belangrijk bij het maken van de studiekeuze. Verder studeren kan zowel in het hoger kunstonderwijs als daarbuiten. Ruim 70 % van onze oud-leerlingen slaagt in het hoger onderwijs.

Heb ik enige voorkennis nodig om te starten op de Kunsthumaniora?
Nee, ook zonder artistieke voorkennis ben je welkom op onze school. Enig artistiek talent, samen met de nodige motivatie is noodzakelijk.

Kan ik overstappen wanneer een studierichting mij niet ligt?
Ja, dit is mogelijk. We raden echter aan dat je bij aanvang van het schooljaar een goed doordachte keuze maakt. Dit bespaart je de moeite om je bij te werken in je nieuwe studierichting. Voor je wil overstappen naar een andere studierichting bespreek dit best eerst met je klastitularis, je leraren kunstvakken van de bestaande studierichting en van de studierichting waar je naartoe wil.

Is het mogelijk om op internaat te blijven?
Ja, dit is mogelijk. Er zijn twee internaten, de plaatsen zijn echter beperkt. Snel zijn is de boodschap.

Moet ik materiaal aankopen op voorhand?
Nee, de leerkrachten informeren je in het begin van het schooljaar. Doe hiervoor geen overhaaste aankopen. De school biedt de mogelijkheid om gezamenlijk aankopen te doen waardoor de prijs gevoelig daalt.

Kan ik een warme maaltijd gebruiken op school?
Nee, op 200 m van onze school ligt het restaurant van de Provinciale Hogeschool Limburg. Hier kan je als leerling terecht (uitgezonderd onze derdejaars, zij blijven verplicht op school).

Ben ik verplicht tijdens de middagpauze op school te blijven?
De derde jaars blijven verplicht op school. De ander leerlingen kiezen bij de inschrijving of ze buiten de school gaan of op school blijven.

Wat als mijn kind dyslexie heeft? Hoe houden jullie hier rekening mee?
We hebben een beleid rond leerstoornissen op school en bieden ondersteunende maatregelen. Ongeveer 10% van de leerlingen in het kunst secundair onderwijs heeft dyslexie. We willen hun schoolloopbaan zeker faciliteren.

Wat als mijn kind dyscalculie heeft? ASS? ...
Het bovenstaande geldt in het algemeen voor alle leerlingen met een leerstoornis, bv. leerlingen met dyscalculie, ADHD, ASS,...

Wat als ik in de knoop zit (bv. naar studieresultaten of persoonlijke problemen,...)?
Als leerling kan je terecht bij één van onze leerlingcoördinatoren of bij iemand van het CLB. Je klastitularis staat ook altijd voor je klaar. Hij is best het eerste aanspreekpunt.

Wanneer hoor ik thuis op de kunsthumaniora?
Je zal je goed thuis voelen als je jezelf herkent in het profiel van de kunstschoolleerling. Dit profiel werd uitgewerkt door de leerlingenraad:

Ik interesseer me voor allerhande kunstvormen.
Ik sta open voor contacten met andere culturen.
Ik ben verdraagzaam t.o.v. iedere ideologie die niet de mijne is.
Ik heb respect voor de natuur en iedere medemens.
Ik respecteer het werk en het bezit van anderen.
Ik streef naar loyaliteit in de omgang met leraren. Een houding van geven en nemen.
Ik respecteer de vrijheden van deze school en misbruik ze niet.
Ik erken dat het gebruik van geweld in relaties van mens tot mens een uiting is van zwakte.
Ik zweer dit soort van geweld af.
Ik wil bijdragen aan een open sfeer van rust, waardering en positieve gedrevenheid noodzakelijk om creativiteit te laten groeien.
Ik ben bereid uit het kunstonderwijs te stappen als dit profiel niet het mijne is.

Waar kan mijn kind zijn boeken laten?
In de school zijn lockers waar de leerlingen hun boeken kunnen opbergen. Het is wel belangrijk dat ze de boeken 's morgens uit hun locker halen die ze nodig hebben die dag.

Hoe moet mijn kind zijn boekentas maken?
In de school zijn lockers waar de leerlingen de boeken die ze niet moeten meenemen kunnen in opbergen. De leerlingen nemen mee naar huis wat nodig is. We hebben voormiddag en namiddag een korte pauze. Een snack is dan aangewezen. 's Middags is een lunchapkket nodig. Tijdens de wintermaanden is er soep te verkrijgen.

Wat zijn de benodigdheden voor mijn zoon/dochter?
We voorzien een materialenlijst en boekenlijsten. De leerlingen krijgen info tijdens de eerste schooldag.

Heb ik medezeggenschap op school?
Ja, als leerling kan je in de leerlingenraad zetelen. De voorzitter van de leerlingenraad zit in de schoolraad. Er zijn al heel wat realisaties met betrekking tot het beleid op onze school.

Wat als ik met een probleem zit?
We hebben een open schoolcultuur. Je kan altijd terecht bij je klastitularis of één van onze leerlingcoördinatoren.

Vanaf wanneer is er opvang op school?
Er is opvang vanaf 08h.00 's morgens in de studiezaal.

Is er avondstudie?
We voorzien avondstudie tot 16h.30.

Is er studiebegeleiding? Ik kan mijn kind niet meer altijd helpen met de leerstof. Is er bijles?
Er is zeker studiebegeleiding. We voorzien studietraining en studieplanning voor leerlingen. Verder biedt de leerlingencoƶrdinator van de eerste graad studiebegeleiding aan.

Hebben de leerlingen een aparte speelplaats?
We voorzien geen aparte speelplaats. Er is een afgebakend schoolterrein. We zorgen voor goede afspraken, dit maakt goede vrienden.
Tijdens de middagpauze krijgen leerlingen van de eerste graad aparte, vaste zitplaatsen in de refter.

Kan mijn kind tijdens de speeltijd spelen met iets?
Er wordt speelmateriaal voorzien. Leerlingen hebben inspraak in wat ze nodig hebben.

Hoeveel bedraagt de schoolfactuur?
De schoolfactuur wordt opgenomen in het schoolreglement. Er is de mogelijkheid tot een groepsaankoop voor specifieke materialen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
Kwaliteitsvol onderwijs is voor ons erg belangrijk. In de kunstvakken zitten maximum 12 leerlingen. In de hogere graad heeft elke leerling een computer ter beschikking tijdens de computerlessen. Voor theorie streven we naar klassen van maximum 20 leerlingen.

Hoe kan ik communiceren met de leraren/directie?
Smartschool is het officiƫle communicatieplatform. Je kan er berichten sturen naar de leraren, het secretariaat en de directie. Je kan natuurlijk ook altijd de leraar en de secretariaatsmedewerkers aanspreken of telefoneren.
Er zijn vier oudercontacten, na het rapport van de herfstvakantie, net voor en net na de kerstvakantie en voor de paasvakantie. Ook tijdens de open kunstdagen heb je de mogelijkheid om de leraars aan te spreken.

Hoe zit het met de gsm op school?
In de klas en tijdens de examens is er een gsm verbod. Daarbuiten is een gsm toegelaten. Belangrijk is dat jongeren leren omgaan met sociale media.

Kan zoon of dochter bij X in de klas zitten?
Als de leerlingen dezelfde keuzeopties hebben gekozen, is dat geen probleem. Dan kunnen ze altijd samenzitten. Hebben ze een andere keuze gaan we daar zeker rekening mee houden. Het is voor ons erg belangrijk dat leerlingen zich goed voelen. De overstap is al groot genoeg.

Wat houdt vak Y in?
De informatie over de vakken, zowel kunst- als algemene vakken wordt uitgelegd in de folder en op de Open Kunst Dagen. Meer Informatie over onze Open Kunst Dagen vindt u op de startpagina van onze website.

Zijn er schooluitstappen? Zeeklassen ... ?
We voorzien een strandproject voor de tweedejaars. Er worden een aantal extra-muros activiteiten gepland. Leerlingen van de eerste graad gaan ook samen op pad buiten de schoolmuren om kunst te beleven.

Gaat mijn kind de weg vinden naar de bushalte?
Tijdens de eerste lesdag zal er begeleiding zijn via de veiligste route tot aan de bushalte. Daarna kan de leerling deze route zelfstandig nemen.

Mag ik (ouder) 1 september meekomen naar school?
Wij zijn een open school. Je mag meekomen en de algemene mededelingen tijdens de verzameling mee volgen tot de leerlingen naar de klas moeten. We raden aan om op voorhand duidelijk te communiceren met je kind dat je niet kan blijven.

Wat als mijn kind te laat is? Word ik op de hoogte gebracht?
Leerlingen die te laat zijn, moeten zich melden op het secretariaat. Het uur van aankomst wordt genoteerd. Vanaf dan zijn ze officieel op school. Je kan ook via Smartschool de afwezigheden en te laat op school mededelingen raadplegen. Ouders krijgen automatisch een mail als hun zoon/dochter afwezig is.

Wat zijn de schoolregels/afspraken?
Je vindt alle regels en afspraken terug in het schoolreglement.

Krijgen de leerlingen geen Engels?
De leerlingen krijgen vanaf het tweede jaar twee uur Engels.

Ik heb zelf een vraag (die hier niet bijstaat)