Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

Architecturale en Binnenhuiskunst

5de jaar, 6de jaar (KSO)

Architectuur en interieurinrichting interesseren je op een erg praktische manier.

Architecturale en Binnenhuiskunst op de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt

Architecturale en Binnenhuiskunst

De leerlingen verwerken naast een algemeen vormend pakket (beperkter dan in AV Architecturale Vorming) een vakgerichte opleiding. Via interieur- en materialenleer, studie van kleur en constructie en allerlei concrete opdrachten i.v.m. interieurvorming ontwikkel je je persoonlijkheid, je eigen smaak en creatief denkvermogen. Je leert architectuur bekijken, begrijpen en voorstellen. Je leert computertekenen (VW VectorWorks 2010). Je krijgt en arstistieke praktijkgerichte vorming met up-to-date materialenleer. Je verwerft de gepaste tekenvaardigheden, zowel voor het tekenen van plannen als het schetsmatig weergeven van perspectieven.

Voor wie?

Als architectuur, bouwtechnieken, meubelconstructie en interieurvormgeving je interesseren, is deze praktische richting misschien wel voor jou bestemd.

Wat na ABK?

Deze studierichting bereid je voor op hoger onderwijs. Je kan nadien zowel voor een creatieve als voor een niet-creatieve studie keizen, zoals ; - Bachelor in de toegepaste architectuur - Bachelor in de interieurvormgeving. - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur. - Bachelor in de bouw - Master in de interieurarchitectuur.

Lessentabel ABK

5de jaar 6de jaar
ALGEMENE VAKKEN
- Levensbeschouwing 2 2
- Aardrijkskunde 2 /
- Geschiedenis / 2
- Lichamelijke opvoeding 2 2
- Nederlands 3 3
- Frans 2 2
- Engels 2 2
- Chemie 2 /
- Fysica / 2
- Wiskunde 4 4
KUNSTVAKKEN
- Kunstgeschiedenis 2 2
- Binnenhuiskunst Artistiek Atelier 3 5
- Binnenhuiskunst Kleur 2 /
- Binnenhuiskunst Tekentechnieken 2 /
- Binnenhuiskunst Computertekenen / 2
- Architectuurtekenen 5 5
- Architectuurtekenen computer 2 2
Totaal aantal lesuren per week: 35 35

Kom eens langs

Meer weten over de school of onze studierichtingen? Kom dan naar één van onze infomomenten of maak een afspraak met de school.