Muziek

M@PIKOH. Your own music.
De contactpersoon voor MZK is Anton Clijmans.

U kan contact opnemen via onderstaand formulier:

Lessentabel

4e ▸
3e
◂ 2e
algemene vakken
2
LBV
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
2
Engels
3
Frans
1
Natuurwetenschappen + STEAM
3
wiskunde
1
Leefsleutels
4e ▸
3e
◂ 2e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
5
Algemene muziekleer
2
Instrument
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
1
Muziektheorie
2
Samenspel
1
Muziekcreatie
1
Podiuminitiatie
36
Totaal aantal lesuren per week:
5e ▸
4e
◂ 3e
algemene vakken
2
LBV
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
4
nederlands
2
Engels
3
Frans
1
Natuurwetenschappen + STEAM
3
wiskunde
1
Leefsleutels
5e ▸
4e
◂ 3e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
5
Algemene muziekleer
2
Instrument
1
Koorzang
1
Muziekesthetica
1
Muziektheorie
2
Samenspel
1
Muziekcreatie
1
Podiuminitiatie
36
Totaal aantal lesuren per week:
6e ▸
5e
◂ 4e
algemene vakken
2
wiskunde
2
Duits
2
Engels
3
Frans
4
nederlands
2
Lichamelijke opvoeding
2
Geschiedenis
1
Aardrijkskunde
2
Levensbeschouwing
6e ▸
5e
◂ 4e
kunstvakken
2
Muziek
0.5
Zang
1
Algemene muziekleer
0.5
Creatief musiceren
1
Toneel/theateresthetica
3
toneel
2
voordracht en welsprekendheid
1
Koorzang
2
Hedendaagse dans
2
Audiovisuele vorming
2
Kunstgeschiedenis
35
Totaal aantal lesuren per week:
7e ▸
6e
◂ 5e
algemene vakken
2
wiskunde
2
Duits
2
Engels
3
Frans
4
nederlands
2
Lichamelijke opvoeding
2
Geschiedenis
1
Aardrijkskunde
2
Levensbeschouwing
7e ▸
6e
◂ 5e
kunstvakken
2
Muziek
0.5
Zang
1
Algemene muziekleer
0.5
Creatief musiceren
1
Toneel/theateresthetica
3
toneel
2
voordracht en welsprekendheid
1
Koorzang
2
Hedendaagse dans
2
Audiovisuele vorming
2
Kunstgeschiedenis
35
Totaal aantal lesuren per week: