Ouders

Het schoolreglement, het pedagogisch project en de engagementsverklaring, de ouderraad

1. Het schoolreglement

Het schoolreglement is:

  • Een bundeling van de rechten en plichten van de leerling en regelt de verhouding tussen de school, leerlingen en ouders.
  • Als leerlingen op school leren omgaan met rechten en plichten is dat een stap op weg naar hun integratie in de ruimere samenleving.
  • Een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en waarden beschrijft die de school in het opvoedings- en vormingsproces van de jongere wil bereiken. Het weerspiegelt de schoolcultuur.

Download hier het schoolreglement

2. Het pedagogisch project

Het pedagogisch project of opvoedingsproject van onze school is dat van het provinciaal onderwijs Limburg. Het omschrijft de visie en de algemene doelstellingen die het provinciaal onderwijs en onze school willen bereiken.

Wij verwachten van alle personeelsleden, ouders en leerlingen dat ze loyaal achter het pedagogisch project van onze school staan en het mee (uit)dragen.

Download hier het pedagogisch project

3. De engagementsverklaring

Het is belangrijk dat de school zorgt voor een goede en aangename leeromgeving voor de leerlingen. Daarnaast, en minstens even belangrijk en essentieel voor de leerkansen, is een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kinderen.

In een engagementsverklaring worden wederzijdse afspraken opgenomen over oudercontact, regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal en de bijkomende taalondersteuning die de school aanbiedt.

Download hier de engagementsverklaring

4. Ouderraad

De ouderraad wordt gekozen door een uit de ouders van de leerlingen van de school. Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden die de ouders aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.

De ouderraad wil ook op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen. Hij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders en de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.

Bezoek de website van de ouderraad

Info ouderraad

Beste ouders

Wij hoeven de school niet te promoten. Dat doet ze zelf wel, maar ...

Als ouders voor ouders willen wij onze ervaringen met het kunstonderwijs met u delen. Ook wij hadden heel wat prangende vragen toen onze kinderen kozen voor het kunstonderwijs.

  • Kunstonderwijs, wat is dat eigenlijk?
  • Is kunstonderwijs niet iets voor hippies?
  • Is voor mijn kind wel een toekomst weggelegd met een diploma kunst?

Ook zullen wij:

  • Info verstrekken over de werking van onze ouderraad.
  • ...

Kom gerust eens langs in de hall van het D-blok.

De ouderraad