Disclaimer

De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt besteedt veel zorg aan de creatie van deze website en haar communicatie. De gebruiker van de website is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Alle vermeldde informatie is louter informatief en niet bindend. De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de dienst communicatie van de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, kan de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.