Architecturale en Binnenhuiskunst

Architecturale en Binnenhuiskunst

De leerlingen verwerken naast een algemeen vormend pakket (beperkter dan in AV Architecturale Vorming) een vakgerichte opleiding. Via interieur- en materialenleer, studie van kleur en constructie en allerlei concrete opdrachten i.v.m. interieurvorming ontwikkel je je persoonlijkheid, je eigen smaak en creatief denkvermogen. Je leert architectuur bekijken, begrijpen en voorstellen. Je leert computertekenen (VW VectorWorks 2010). Je krijgt en arstistieke praktijkgerichte vorming met up-to-date materialenleer. Je verwerft de gepaste tekenvaardigheden, zowel voor het tekenen van plannen als het schetsmatig weergeven van perspectieven.

Voor wie?

Als architectuur, bouwtechnieken, meubelconstructie en interieurvormgeving je interesseren, is deze praktische richting misschien wel voor jou bestemd.

Wat na ABK?

Deze studierichting bereid je voor op hoger onderwijs. Je kan nadien zowel voor een creatieve als voor een niet-creatieve studie keizen, zoals ; - Bachelor in de toegepaste architectuur - Bachelor in de interieurvormgeving. - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur. - Bachelor in de bouw - Master in de interieurarchitectuur.

Lessentabel

6e ▸
5e
◂ 4e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
3
nederlands
2
Frans
2
Engels
2
Chemie
0
Fysica
4
wiskunde
6e ▸
5e
◂ 4e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
3
Binnenhuiskunst artistiek atelier
2
Binnenhuiskunst kleur en vorm
2
Binnenhuiskunst tekentechnieken
5
Architectuurtekenen
2
Architectuur computertekenen
35
Totaal aantal lesuren per week:
7e ▸
6e
◂ 5e
algemene vakken
2
Levensbeschouwing
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
3
nederlands
2
Frans
2
Engels
0
Chemie
2
Fysica
4
wiskunde
7e ▸
6e
◂ 5e
kunstvakken
2
Kunstgeschiedenis
5
Binnenhuiskunst artistiek atelier
0
Binnenhuiskunst kleur en vorm
0
Binnenhuiskunst tekentechnieken
5
Architectuurtekenen
4
Architectuur computertekenen
35
Totaal aantal lesuren per week: